DASS

Depression Anxiety Stress Scale 21 Bahasa Malaysia

Sebelum kita mulakan, sila berikan sedikit latarbelakang anda


Sila baca kenyataan dan PILIH JAWAPAN yang menggambarkan keadaan anda
SEMINGGU yang lepas. Tidak ada jawapan yang betul atau salah. JANGAN guna terlalu banyak masa
untuk mana-mana kenyataan.


KEPUTUSAN UJIAN DASS


Normal


Ringan


Sederhana


Teruk


Sangat Teruk


Normal


Ringan


Sederhana


Teruk


Sangat Teruk


Normal


Ringan


Sederhana


Teruk


Sangat Teruk


Shopping Basket
Scroll to Top