Syarat Keahlian

AHLI BIASA

i. Kewarganegaraan : Warganegara Malaysia
ii. Umur Minima : 18 tahun
iii. Kawasan/Negeri Tempat Tinggal Ahli : Malaysia
iv. Keturunan : Semua
v. Jantina : Lelaki dan perempuan
vi. Agama : Semua

AHLI KEHORMAT

Terdiri daripada mereka yang berjasa kepada masyarakat dan boleh memberi sumbangan kepada pertubuhan. mereka ditentukan oleh jawatankuasa dan terkecuali dari pembayaran yuran.

AHLI SEUMUR HIDUP

Terbuka kepada ahli biasa yang membayar yuran sekaligus

AHLI REMAJA

Terbuka kepada mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. mereka perlu mendapatkan surat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga yang sah.mereka tidak boleh mengundi atau memegang jawatan dalam pertubuhan.