SEJARAH PENUBUHAN

Malaysian Mental Care Association (MeCare) berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Negara JPPM dengan nama Persatuan Cakna Mental Malaysia (PCMM) ditubuhkan pada Oktober  2017, dan perancangan dibuat sehingga tahun 2018 dengan penyertaan awal yang terdiri daripada kakitangan kesihatan dan berlatarbelakang pendidikan bidang psikologi.

Diasaskan oleh dua orang anak muda yang optimis untuk memperjuangkan isu-isu kesihatan mental dan juga kesedaran dan pencegahan bunuh diri. Pada awalnya, Mecare fokus dalam menyebarkan informasi yang sahih dan santai mengenai kesihatan mental menerusi media sosial.

Program bermula pada tahun 2018 dengan aktiviti-aktiviti ringkas seperti jemputan sebagai penceramah untuk program berkaitan kesihatan mental dan juga menerima jemputan untuk membuat pameran berkaitan kesihatan mental.

PENDEKATAN MECARE

FOKUS UTAMA