Manfaat Keahlian

  1. Diberi keutamaan untuk terlibat dalam program-program berkaitan kesihatan mental yang dianjurkan oleh MeCare.
  2. Mendapat potongan harga untuk program tertentu yang dianjurkan MeCare.
  3. Mendapat potongan harga untuk barangan tertentu yang dikeluarkan oleh MeCare.
  4. Mendapat pendedahan secara terus mengenai program atau aktiviti berkaitan kesihatan mental.
  5. Menjadi salah satu platform untuk menyumbang kepada masyarakat dan pemandiri penyakit mental.