Kegunaan Sumbangan

  1. Program dan aktiviti yang dianjurkan MeCare.
  2. Program perlatihan kepada masyarakat.
  3. Bantuan solidariti kepada pemandiri kesihatan mental.
  4. Pengurusan persatuan dan sumber manusia.
  5. Bantuan psikososial – bantuan sokongan emosi atas talian.

Atau boleh sumbangkan melalui perbankan atas talian / CDM melalui Maybank

Persatuan Cakna Mental Malaysia

566010658088

Rujukan: Sumbangan Mecare